Kathodische-bescherming-2

Conflex werkt altijd vanuit een structureel plan

Structureel proces

Conflex werkt als hoofd- en specialistisch aannemer aan constructieve veiligheid van gebouwen en complexen. Onze technieken worden ingezet bij renovaties, veranderend gebruik van een gebouw of nieuwe wettelijke eisen. Conflex pakt projecten turnkey aan en volgt een nauwgezet protocol bij uitvoering.

 

1. Identificatie
Wanneer u een aanvraag indient, vindt een uitvoerige intake plaats, waarin de probleemstelling geschetst wordt en de denkrichting bepaald.

2. Onderzoek en diagnose
Na een eerste gesprek volgt met gespecialiseerde apparatuur onderzoek ter plaatse en een grondige diagnose van het probleem.

3. Technische oplossingen
Vanuit de analyse volgt terugkoppeling met een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en te gebruiken technieken.

Conflex-stappenplan-mensen
Conflex-stappenplan-industry

 

4. Uitvoering
Onze getrainde specialisten voeren de technische oplossingen methodisch en precies uit, waarbij veiligheid voorop staat.

5. Overdracht
Klanttevredenheid is ons het hoogste doel, vandaar dat we uitgebreid de tijd nemen om samen met u het werk op te leveren

6. Monitoring en onderhoud
Na oplevering blijven we indien nodig het geleverde werk monitoren en zullen ook betrokken zijn bij eventueel onderhoud

Neem contact 
met ons op