<

Vloeistofdicht

Conflex verzorgt het gehele traject van vloeistofdichte vloeren waaronder ook het verkrijgen van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Onze deskundige medewerkers komen allereerst inventariseren hoe het is gesteld met de conditie van uw huidige vloer.

Tijdens de inventarisatie wordt vastgesteld welke werkzaamheden er dienen te worden uitgevoerd om de vloeistofdichtheid te kunnen waarborgen. De vloer moet bestand zijn tegen de gebruiksbelasting die optreedt bij normale bedrijfsvoering en wordt dus onder andere gecontroleerd op scheuren, breuken, vervormingen, oneffenheden en onthechtingen. Deze zaken hoeven echter niet automatisch te betekenen dat een voorziening niet vloeistofdicht is. Lichte herstelwerkzaamheden kunnen vaak al afdoende zijn.

Vloeistofdichtheid

De afdichting die de vloeistofdichtheid moeten borgen, dient bestand te zijn tegen chemicali├źn die in het bedrijf worden gebruikt. Een vloeistofdichte vloer moet zodanig zijn geconstrueerd dat vloeistoffen niet van het werkgebied kunnen afstromen, anders dan naar de bedrijfsriolering. Alle aansluitingen behoren voldoende afgedicht te zijn. De voegvullingsmassa en afdichtingsprofielen dienen vrij te zijn van scheuren of andere gebreken.

Op basis van de analyse wordt een rapport opgesteld met daarin de benodigde werkzaamheden. Aan de hand hiervan wordt een herstelofferte gemaakt. Pas na uitvoering van de werkzaamheden en een inspectie achteraf wordt de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven.

Conflex heeft jarenlange ervaring en is uitgegroeid tot een echte specialist op het gebied van vloeistofdichte vloeren.