147-brunsbrug

Voorkom corrosie met kathodische bescherming

Kathodische bescherming

Tot halverwege de jaren tachtig was het normaal om chloride toe te voegen aan het beton. Dat versnelde de uitharding. Deze toegevoegde chloride is nu de oorzaak van veel betonschade: de chlorides vreten zich in het wapeningsstaal. Daarnaast treedt dit type schade op bij constructies aan de kust en constructies die te maken hebben met veel dooizouten. 

Kathodische bescherming is de techniek om corrosie van de wapening in beton te vertragen of te stoppen. Kathodische bescherming is een methode die ingrijpt in het elektrochemische corrosieproces. Met behulp van een elektrode gaat de wapening als kathode en de externe elektrode als anode in een elektrochemische cel functioneren, waardoor de corrosie en daarmee de schade aan het beton tot stilstand gebracht wordt.

Kathodische-bescherming-2

Onze onderzoeksmethoden

Corrosie als gevolg van chloride indringing tekent zich vaak af aan de buitenzijde van het object door roestuitbloeiingen. Dit roest komt van het aangevreten wapeningsstaal. Een mogelijk gevaarlijke situatie, omdat de wapening de trekspanningen in het beton opvangt en deze wapening nu wellicht (deels) is weggevreten. Conflex schakelt in deze gevallen een ingenieursbureau in om onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek betreft veelal een booronderzoek naar het aandeel chloriden en potentiaalmetingen. Potentiaalmetingen wijzen uit of er nog wapeningsstaal aanwezig is en of dit is aangetast. Met de meetresultaten wordt een plan van aanpak opgesteld om de wapeningscorrosie te stoppen.

 

Onze Oplossingen

Een veel toegepaste oplossing is kathodische bescherming. Hierbij wordt het roesten van de wapening gestopt door middel van een beschermingsstroom. Er wordt continu een klein spanningsverschil gecreƫerd. Het grote voordeel van kathodische bescherming is dat het niet destructief is. Dat wil zeggen dat we het beton kunnen laten zitten. Conflex heeft al bij meerdere projecten bewezen dat we met deze oplossing de constructie duurzaam in stand kunnen houden.

204_2015_Ede_Groenendaal_009
Neem contact 
met ons op