203_2009_Zwolle_wasstraat_Hulshof_001

Vloeistofdichtheid waarborgen met afdichting

Vloeistofdichte vloeren

Binnen de industrie worden veel activiteiten met vloeistoffen gekenmerkt als ‘bodembedreigend’. Deze vloeren moeten vloeistofdicht worden verklaard volgens de AS SIKB 6700 met bijbehorende protocollen 6701, 6703 en 6711. Deze Verklaring Vloeistofdichte Vloeren dient 1x per 6 jaar te worden afgegeven door een daarvoor erkend inspectiebureau. Tijdens deze 6-jarige periode moet u ten aanzien van het onderhoud een jaarlijkse bedrijfsinterne controle organiseren. Conflex heeft de kennis om u hierbij van dienst zijn.

 

De afdichting die de vloeistofdichtheid moet borgen, dient bestand te zijn tegen chemicaliën die in het bedrijf worden gebruikt. Een vloeistofdichte vloer moet zodanig zijn geconstrueerd dat vloeistoffen niet van het werkgebied kunnen afstromen, anders dan naar de bedrijfsriolering. Alle aansluitingen moeten voldoende afgedicht zijn. De voegvullingsmassa en afdichtingsprofielen moeten vrij zijn van scheuren of andere gebreken.

203_2009_Zwolle_wasstraat_Hulshof_003

Onze onderzoeksmethoden

Conflex kan de jaarlijkse bedrijfsinterne controles en de daar uit voortvloeiende herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dat geldt ook voor de herstelwerkzaamheden die voortkomen uit de 6-jaarlijkse rapportage ten behoeve van de VVV-verklaring. Deze rapportage wordt opgesteld door een geaccrediteerd inspectiebureau. Tijdens de inventarisatie wordt vastgesteld welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de vloeistofdichtheid te kunnen waarborgen. De vloer moet bestand zijn tegen de gebruiksbelasting die optreedt bij normale bedrijfsvoering. De vloer wordt onder andere gecontroleerd op scheuren, breuken, vervormingen, oneffenheden en onthechtingen. Een analyse naar de type vloeistoffen, piekbelasting, concentraties en temperaturen is onderdeel van het onderzoek. Lichte herstelwerkzaamheden kunnen vaak al afdoende zijn voor het jaarlijks onderhoud aan de vloer. Op basis van de analyse wordt een rapport opgesteld met daarin de benodigde werkzaamheden. Aan de hand hiervan wordt een herstelofferte gemaakt. 

 

Onze oplossingen

Conflex biedt diverse oplossingen op het gebied van afdichten. Denk hierbij aan flexibele oplossingen zoals kitten, of taai-elastische producten voor mechanisch belaste situaties.

Door een warme relatie met verschillende leveranciers kunnen wij snel schakelen bij de diverse chemische belastingniveaus. Zuren en logen in de industrie zijn uiteraard niet gelijk aan brandstoffen bij tankstations. Door onze jarenlange ervaring, dagelijkse uitvoering en juiste analyse weten wij exact welke oplossing het beste bij uw situatie past.

203_2009_Zwolle_wasstraat_Hulshof_001
Neem contact 
met ons op